top of page

Na webshop-u e-tickets.me možete plaćati na jedan od sljedećih načina:

  1. Plaćanje porudžbina se vrši online putem kreditnih kartica pri čemi važi sljedeće ograničenje: Web shop e-tickets.me prihvata MasterCard, Maestro i Visa kreditne kartice koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta.

  2. Uplatilac je odgovoran za plaćanje proizvoda, tj. transakciju i prenos novčanih sredstava prema e-tickets.me.

  3. Korištenje web shop-a je trenutno besplatno za sve posjetioce web shop-a. e-tickets.me zadržava pravo naplatiti uslugu u budućnosti za određene usluge koje su prethodno bile besplatne. Uvijek ćete biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama prije nego budete izloženi nekom trošku. U slučaju naplate neke usluge u budućnosti, mi ćemo Vas pitati za takve detalje.

Način plaćanja

bottom of page