top of page
Za uslugu generiranja i izdavanja ulaznicea, e-tickets naplaćuje naknadu za jednokratnu obradu narudžbe i/ili naknadu za obradu narudžbe po ulaznici.

Troškovi obrade za kupovinu ulaznica na Internet prodavnici obračunavaju se na nivou porudžbine i iznose 5% od cijene ulaznice + 20 centi za trošak koji naplaćuje softver za mapiranje sjedišta. Troškovi obrade se odnose na pokriće nužnih troškova, administrativnih, materijalnih i ostalih operativnih troškova AdMind-a.
Navedena naknada je bespovratni iznos jednokratne naknade. E-tickets će za primljena sredstva izdati Kupcu račun koji će mu dostaviti na e-mail adresu koju je kupac naznačio prilikom kupovine ulaznica.
E-tickets zadržava pravo o promjeni visine naknade i naplati uslugu u budućnosti za određene usluge koje su prethodno bile besplatne.
Uvijek ćete biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama prije nego budete izloženi nekom trošku. 

Naknada za obradu narudžbe

bottom of page