top of page

OBAVEZA VRAĆANJA NOVCA I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ADMIND-A

5. VRAĆANJE I ZAMJENA ULAZNICA
5.1.PRAVO NA VRAĆANJE ULAZNICA / REKLAMACIJA

Pravo na vraćanje ulaznica i povrat novca kupac ulaznice ima samo u sledećim slučajevima:
– otkazivanje događaja;
– odlaganje događaja na rok duži od 120 dana od dana planiranog održavanja događaja;
– odlaganje događaja zbog nastupanja više sile koja traje duže od 180 dana od dana planiranog održavanja događaja.


Viša sila, tokom koje miruju obaveze Organizatora, nastupa kada Organizator događaja nije u stanju da ispuni svoju obavezu održavanja događaja zbog rata, pobune, terorističkih akata, štrajkova, nesreća, požara, blokade, poplave, odluke ili akcije epidemiološke vlasti, prirodne katastrofe, teškog poremećaja u snabdevanju energijom ili bilo čega drugog, iz razloga koji je van njegove moći i kontrole.
Ako je događaj otkazan ili odložen zbog navedenih okolnosti, AdMind će o tome obavestiti kupce što je prije moguće putem veb-sajta www.e-tickets.me ili drugim kanalima komunikacije. 
U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
U slučaju povraćaja novca za kupovinu obavljenu na Internet prodavnici, kupcu će biti vraćen iznos cijene ulaznice za predmetni događaj. Kupcu neće biti izvršen povraćaj troškova obrade od 5% od cijene ulaznice + 20 centi za trošak koji naplaćuje softver za mapiranje sjedišta, budući da se usluga AdMinda smatra u celosti pruženom u trenutku kupovine ulaznice, o čemu je kupac obavješten i na šta pristaje.
U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja ili drugih promena programa u vezi sa događajem, ni u kom slučaju neće biti izvršen povraćaj novca za povezane troškove (npr. prevoz, hotelski smeštaj, troškovi isporuke itd.).
Reklamacija: Uvođenjem Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, ulaznica više nema vrijednost računa već se izdaje račun uz kupljenu ulaznicu i kojeg je potrebno sačuvati do dana održavanja događaja. Ukoliko se događaj odloži ili otkaže, nije moguće vratiti ulaznicu i ostvariti reklamaciju odnosno povrat sredstava bez predaje računa koji dokazuju kupovinu ulaznice. Mejl adresa za prijavu reklamacija je info@e-tickets.me.
 
5.2. OBAVEZA VRAĆANJA NOVCA I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ADMIND-A
5.2.1. AdMind nije organizator ponuđenih događanja. Događaj organizuje, vodi i realizuje organizator, koji takođe izdaje ulaznice. Organizator je isključivo odgovoran za povraćaj novca kupcima u slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja opisanih pod tačkom 5.1.
5.2.2. ADMIND d.o.o. deluje isključivo kao distributer za prodaju ulaznica u ime organizatora, zbog čega ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa organizacijom i/ili održavanjem događaja, te nije odgovoran za povraćaj novca kupcima u slučajevima otkazivanja ili odlaganja događaja opisanih pod tačkom 5.1.
5.2.3. AdMind ima obavezu povraćaja novca kupcima ulaznica u ime Organizatora jedino u sledećim slučajevima:
– novac koji je naplatio u ime Organizatora nije prenio tom Organizatoru i uz jasan nalog u pisanoj formi od strane Organizatora da u njegovo ime izvrši povraćaj novca kupcima; ili
– Organizator je prenio sredstva AdMind-u svrhu vraćanja novca kupcima ulaznica sa jasnim nalogom da izvrši povraćaj novca kupcima u ime Organizatora;
5.2.4. U slučajevima kada AdMind ima obavezu povraćaja novca kupcima ulaznica u ime Organizatora (treći stav ovog člana 5.2), AdMind će izvršiti povraćaj novca na tekući račun kupca ili na prodajnom mestu gde su ulaznice kupljene, i to u roku od:
– 90 dana od dana otkazivanja događaja,
– 60 dana od dana planiranog održavanja događaja koji je odložen na rok duži od 120 dana, i
– 240 dana od dana planiranog održavanja događaja u slučaju nastupanja više sile u trajanju preko 180 dana usled koje Organizator nije u mogućnosti da održi događaj,
a sve pod uslovom da je kupac podnio zahtev za vraćanje novca.

REKLAMACIJE

bottom of page